Historie

 

Søsterloge nr. 50 Cassiopeia

Den 12. november 1959 købte man et konkursbo: Ejendommen TAX på Troldhøj købesummen var fastsat til kr. 142.000,00 

To grunde blev straks frasolgt, således at købesummen dermed kom ned på kr. 98.000,00 

Den juridiske side af handelen blev varetaget af landsretssagfører Mogens Glistrup.

Man anmodede arkitekt N. J. Schaldemose, Brøndbyøster, om at udearbejde tegningerne 

og bad broder Arthur Neuman (senere broderloge nr. 80 Danevang) som var ingeniør,

om at forestå den tekniske side af ombygningen. Hele ombygningen beløb sig til kr. 540.000,00

Ombygningningen foregik indtil den 26. februar 1961 hvor broder storsire Johannes Petersen

kunne indvie bygningen til ordensbrug, og man kunne hejse Odd Fellow flaget.

Samme dag blev broderloge nr. 80 Danevang institueret.

Fra starten havde man ønsket at skabe et stærkt logecenter i Bagsværd.

I marts måned 1970 havde 2 søsterloger og 3 broderloger til huse under samme tag:

 • Broderloge nr. 80 Danevang - stiftet den 26. 02. 1961
 • Søsterloge nr. 44 Sirius - stiftet den 18. 05. 1963
 • Broderloge nr. 85 Furesøen - stiftet den 02. 09. 1967
 • Broderloge nr. 86 Chr. Winther -  stiftet den 14. 10. 1967
 • Søsterloge nr. 50 Cassiopeia - stiftet den 14. 03. 1970

 

Andelsselskabet "TAX" på Troldhøj

Den 21.12. 1958 blev Andelsselskabet "TAX" på Troldhøj stiftet med formålet at købe og drive ejendommen.

Bestyrelsen består af 6 medlemmer 1 søster/ 1 broder fra hver loge på TAX og der er generalforsamling hvert forår.

Bestyrelsen er ansvarlig for vedligeholdelsen af ejendommen og udførelsen af de opgaver, som vedtages på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte bestyreren, der er ansvarlig overfor bestyrelsen omkring rengøring, udlejning  af selskabslokaler m. v. 

 

I 1988 stiftede de 5 logers embedsmænd et såkaldt Over/Undermester udvalg,der mødes jævnligt for at være orienteret om de beslutninger og tiltag, der vedrører ejendommen.

 

Søsterloge nr. 50 Cassiopeia

Nogle søstre/embedsmænd mødtes en skøn sommeraften i 1969 i et sommerhus i Lumsås, for at holde et møde om eventuel stiftelse af en søsterforening.

Bl. a. blev det drøftet hvad en evt. ny forening skulle hedde. Da de så den skønne sommerhimmel med klare stjerner, stod stjernebilledet Cassiopeia tydeligt for dem.

Da søstrenes loge var søsterloge nr. 44 Sirius, og dennes moderloge var søsterloge nr. 16 Syvstjernen, faldt navnet nemt på stjernebilledet Cassiopeia. 

Navnet blev godkendt af Storlogen.

Efter 8 måneder som forening blev søsterloge nr. 50 Cassiopeia institueret den 14. marts 1970.

Søster Martha KIrk Larsen, søsterloge nr. 50 Cassiopeia der deltog i mødet i Lumsås skrev kort tid derefter Cassiopeias devise,

som går på melodien "Mød mig på Cassiopeia" (musens vise af Kaj Normann Andersen). 

På himlen står en stjerne Cassiopeia er dens navn,
den skal lyse og lede til menneskers gavn.
Gud skærme hver en søster, som i venskabets ånd
fuld af kærlighed knytter de stærkeste bånd.
Hjælpe og trøste og lindre al nød og kæmpe for sandhed
som livet os bød. Vi ærer Cassiopeia,
vi vil værne dens navn, ved at love at leve vor orden til gavn.

Den 14. marts 1970

Installation Brødrene:

 • I overstolen: storsire Christian Rasmussen
 • I understolen: deputeret storsire Preben Rasmussen
 • I sekretærstolen: storsekretær Harald Vorting
 • I kassererstolen: distriktsdeputeret storsire Ove Harild
 • Stormarskal Asger Jensen

Nomination af Embedsmænd Søstrene:

 • Overmester: Inge-Lise Grue
 • Undermester: Ingrid Formann
 • Sekretær: Alice Jacobsen
 • Kasserer: Inger Toftegaard-Hansen
 • Skatmester: Ingeborg Jacobsen
 • Fungerende eksmester: Elisabeth Glæsel
 • Eksmester: Ebba Rasmussen

På Installationsaftenen modtog 29 søstre logens emblem af søsterrådspræsident Grete Turley.

Samme aften blev 2 søstre indviet.