Velkommen til søsterloge nr. 50 Cassiopeia I.O.O.F.

Logen ledes af 5 embedsmænd, der vælges af logens søstre.

Overmester, Undermester, Sekretær, Kasserer og Skatmester.

Det fulde ansvar påhviler logens Overmester.

Det praktiske arbejde tilrettelægges i møderne og forvaltes i formålsbestemte udvalg i samspil med logens søstre og ledelsen.

Vi har udadvendt humanitært arbejde, som hver loge selv fastlægger ud fra muligheder og behov.

Vores logeaften starter kl. 19.00 - vi mødes ved kl. 18.30 tiden for at hilse på hinanden inden vi går i logesalen.

Logeaftenen starter med et arbejdsmøde, ledet af logens Overmester.

Mødet har en dagsorden / forretningsorden - som er ens for alle loger i landet.

Dagsordenen har et etisk indhold af forskellig art.

Der kan under mødet være indlæg fra logens ordenssøskende.

Desuden inviteres foredragsholdere fra forskellige samfundsgrene.

Mødet er præget af ro og højtidelighed, idet en sådan form underbygger vores etiske formål. 

Nogle gange i løbet af en termin har vi besøg af søsterloger fra andre distrikter, vi aflægger tilsvarende logebesøg,

dette udvider vores horisont og vi knytter tætte bånd til vores medsøstre på tværs af kommunegrænser.

Efter afslutningen i logesalen samles vi til selskabeligt samvær i vores selskabslokaler under ledelse af vores Undermester.                                                                                                                                

Her er en dagsorden, af mere fri karakter.

Ved hvert møde serveres et let traktement, som søstrene selv betaler.

Vi synger altid, sang og musik er en vigtig del af enhver logeaften - og der holdes taler ved festlige lejligheder.

Der kan være indlæg eller underholdning af forskellig art, det være sig af søstre eller inviterede gæster.

Den selskabelige del af en logeaften er meget vigtig, det er her søstrene lærer hinanden at kende,

og her er kimen til gode venskaber lagt.