Søndag den 5. januar 2020 kl. 11:00

Nytårsloge på TAX

Tirsdag den 7. januar 2020

Nytårsmøde / Årspasord

Nytårsspil

Valgte og udnævnte embedsmænd høres i embedspligter

Gennemgang af "Mødeplan / forårsterminen 2020"

 

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

"Thomas Wildey" mindes

Musikstafetten

Tirsdag den 4. februar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde / Fremlæggelse af regnskab for år 2019

Tildeling af Sandhedsgraden

Gæster Festdragt

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Godkendelse af Regnskab for år 2019

Gennemgang af Beredskabsplanen for TAX

Lørdag den 29. februar 2020 kl. 11:00

Alle søstres logedag i Odd Fellow Palæet 

Påklædning Ordensdragt

Mødet er for alle søsterloger i distrikt 2.

 

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 18:30

Obs! Ændret mødetid

Mindeloge

Lang kjole/hvide handsker

Arbejdsmøde

Debatmøde

 

Lørdag den 14. marts 2020 kl. 16:00

Festloge i anledning af Søsterloge nr. 50 Cassiopeias 50 års Stiftelsdag

Festdragt med anlagt Regalie

Festlogen er aflyst grundet covid-19

Nærmere vil tilgå senere

 

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 15:00

Overrækkelse af Donationer i anledning af 

Søsterloge nr. 50 Cassiopeias Stiftelsesdag

Ordensdragt

Aflyst grundet covid-19

 

Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Schuyler Colfax mindes

Tildeling af Venskabsgrad

Gæster

Festdragt

 

 

Tirsdag den 21. april 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Referat fra Halvårs/Distriktsudvalgsmøderne

Pakkefest

Tirsdag den 5. maj 2020 kl. 19:00

Arbejdsmøde

Ordenens Stiftelsesdag højtideligholdes

Tildeling af Ordenens 40 års Hæderstegn til søster organist Christa Pontoppidan

Festdragt